The Ultimate Secret Of Telepathy

The Ultimate Secret Of Telepathy

. הוא הצהיר שכל אנשים יש היכולת הזו , אבל כמה לגלות ל- שימוש זה או אפילו להכיר אפשרות בתוכם. כל שעליך לעשות הוא כמה אנשים יהיה לברר ל- לפתח זה מוסתר ואת האדם הקדמון יכולת, אבל בכל אופן זה יכול להיות הוקם על ידי מישהו אשר פתוח אליו

טלפתיה הוא מיומנות כי יש בעצם כבר השתמשה על ידי בני אדם במשך אלף שנים. חלק יש בעצם מומלץ שזה היה השתמש על ידי עתיק אמן חושים הופעות אנשים ל- אינטראקציה לפני הוא שפותחה שפה מדוברת וכי דולפינים עדיין הצג כגון אינטראקציה עם זו היום.

. זה יכולת כי כמה אנשים להכיר הם להחזיק ו מסיבה, מאוד כמה אנשים לפתח הכישורים ל- שימוש זה ביעילות . זה טופס נפשי אינטראקציה יש בעצם כבר מודבק ב שימוש לאורך ההיסטוריה האנושית, ולכן חלק אנשים יש הבין על היכולות כלולים ו היה רגיש ל- התפתחותם

שמרבים ציין טלפתי מיומנות הוא המקום שבו אתה אולי כבר לחשוב על מישהו והם קוראים לך או להופיע ליד הדלת שלך. נוספת היא כאשר אתה אולי מדינה או להלחין בדיוק את המדויק אותו דבר כמו מישהו אחר בבית מאוד באותו זמן. דוגמה נוספת היא כאשר מישהו הוא מסוגל יודע מה ספציפי פריט מישהו יש הרי או תמונה הוא יש בעצם נמשך מבלי שחווה את סיכוי לראות. כל אלה הם מוסתר היכולות אשר כולם יש כנראה היה קצת ניסיון של. כל אחד מאלה, ועוד, ניתן שפותחו על הרבה גבוה רמת מיומנות ו מעשית פונקציה

Ecuador Loves Life!

marca-pais